Gratis snijplank bij elke aankoopschijf van €30!

Wedstrijdreglement

BergHOFF Belgium challenge: Maak kans op een bon van restaurant De Pastorie

1. Wedstrijdprincipe

BergHOFF Belgium zal een wedstrijd organiseren op sociale media van 1 enkele post op Facebook. Aan deze wedstrijd kan iedere natuurlijke persoon ouders dan 18 jaar deelnemen op voorwaarde dat ze BergHOFF Belgium liken op de Facebook van BergHOFF Belgium en indien nodig hun pagina openbaar hebben staan.

De organisatoren behouden zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd als er niet voldaan wordt aan deze voorwaarden. Elke deelnemer aan de wedstrijd mag slechts één deelname doen.

Ze maken kans op de prijs door een comment te plaatsen en een andere persoon te taggen op de vraag van die desbetreffende week.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

2. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd zal starten op vrijdag 26 november 2021 en zal lopen tot en met vrijdag 26 november 2021.
Inzending tot en met de eerstvolgende woensdag 1 december 2021 zijn geldig voor deelname aan de wedstrijd.

3. Aankondiging winnaar

De winnaars zullen een week na het einde van de actie (vrijdag 3 december 2021) op de hoogte gebracht door een aankondiging op onze sociale media en een privébericht naar de desbetreffende personen.
Er kan maximaal één winnaar zijn en deze zal gekozen worden door een medewerker van BergHOFF - Belgium. Tegen deze keuze is geen verhaal mogelijk.

4. Laattijdige deelnames


Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging mogen. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

5. Prijzen


De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar.
De prijs bestaat uit één bon ter waarde van €250 bij Restaurant De Pastorie in Lichtaart (Kasterlee).

6. Retour


Gewonnen prijzen kunnen niet worden opgegeven voor retour of omgeruild worden voor een ander product/geld.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Berghoff Belgium noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.


7. Gebruik gegevens - privacy

Voortvloeiend uit de deelname geeft iedere deelnemer en eventuele winnaar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar gegevens voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

8. Wijzigingen wedstrijdreglement

“De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op https://berghoff-belgium.be/

9. Betwistingen


Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar digital@Berghoff.be


10. contact


Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kan er contact worden opgenomen met digital@Berghoff.be